Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2020

nevermindd
2918 482c 500
Reposted fromnyaako nyaako viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
nevermindd
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
nevermindd
0953 e7bb
nevermindd
nevermindd
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
nevermindd
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
nevermindd

December 30 2019

nevermindd
Życie za każdą decyzję wystawia rachunek. Nie ma błędów, które można popełnić, nie płacąc.
— Agata Kołakowska - "Kolejny rozdział"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaegzystencja egzystencja
nevermindd
Powinnam napierać mocniej, próbować się przebić przez ten mur, jakim się otoczył? Intuicyjnie czułam, że nic to nie da. Że nie zdołam go powstrzymać. Że to nie jest coś, co można przegadać. I nie chciałam ostatecznie wyprowadzić go z równowagi. Więc postanowiłam dać mu czas i przestrzeń, aby się z tym wszystkim sam uporał. Serce podpowiadało mi, że muszę pozwolić mu odejść. I tak też zrobiłam.
— Penelope Ward, Vi Keeland - "Zbuntowane serce"
nevermindd
Miłość nie jest wtedy, kiedy musisz prosić.
— z artykułu "Zostać czy odejść? Kiedy kończy się miłość a zaczyna się iluzja."
nevermindd
Wszystko, na czym mi zależy, niszczę swoim charakterem.
nevermindd
Ludzie wierzą, że będą szczęśliwi, jeśli przeprowadzą się w jakieś inne miejsce, lecz przekonują się, że to tak nie działa. Gdziekolwiek się udasz, zabierasz tam siebie.
— Neil Gaiman
nevermindd
- Jak się czujesz? - pytam. - Jakby mnie postrzelono. Dwukrotnie.
— Tricia Levenseller “Córka króla piratów”

December 20 2019

nevermindd

To kompletnie bez sensu, walczyć o to, czego chcesz, jeśli to czego chcesz cały czas łamie ci serce.

— Molly McAdams

December 19 2019

nevermindd
7885 ddff 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viasilkydreams silkydreams

December 18 2019

nevermindd
4246 893d 500
Reposted fromPoranny Poranny
nevermindd
6996 470f 500
Reposted fromsilkydreams silkydreams viatake-care take-care
nevermindd
Oby w nowym roku bylo Ci dobrze
— Anv.
Reposted fromPoranny Poranny viatake-care take-care

December 16 2019

nevermindd
1179 c2c5 500
Reposted from0 0 viashakeme shakeme
nevermindd
Postępuj tak, jakby przez cały czas patrzył na Ciebie ktoś, kto Cię kocha, szanuje i jest z Ciebie dumny.
— Małgorzata Musierowicz
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viakropq kropq
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...