Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2019

nevermindd
9857 6ce0 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
nevermindd
0492 4789
Reposted fromnyaako nyaako viaMsChocolate MsChocolate

June 16 2019

nevermindd
Musisz podróżować, żeby znaleźć miejsce, do którego naprawdę należysz.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaUnknownMind UnknownMind
nevermindd
Każde spotkanie coś wnosi. Ludzi poznajemy po to, aby się czegoś nauczyć: czułości, siły, wzruszenia. Aby dostać w twarz i wyciągnąć wnioski. Każdy człowiek staje na naszej drodze po coś. Jest lekcją, przestrogą, komunikatem albo najpiękniejszym prezentem od losu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaUnknownMind UnknownMind
nevermindd
Doszłam w życiu do chwili, kiedy już za wiele nie tłumaczę. Jeśli ktoś mnie źle traktuje, to po prostu odpuszczam. Ochładzam relację. Rozluźniam stosunki. Czasami odchodzę całkiem od znajomości z taką osobą. Kiedy już sobie uświadomię, że ktoś nie jest wart mojego czasu, to zwyczajnie przestaję mu go poświęcać. Życie jest za krótkie na emocjonalne konfrontacje, z ludźmi, którzy nie wzbudzają już z nas pozytywnych uczuć.
— Aleksandra Steć
nevermindd
Ukształtowałeś mnie. Wiesz o tym? Ty (...). Wszystkie moje późniejsze decyzje stanowiły konsekwencję naszego spotkania tamtego dnia.
— Jill Santopolo - "Światło, które utraciliśmy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaUnknownMind UnknownMind

May 15 2019

nevermindd
2984 cee2
Reposted fromEtnigos Etnigos viastarryeyed starryeyed
nevermindd

Żulczyk: Wszystko krąży wokół poczucia winy.

Pezet: Jasne. Najbliżsi zawsze dostają najbardziej, bo stoją najbliżej.

— Pezet w wywiadzie dla Żulczyka
Reposted fromwariatka wariatka vialaluna laluna
nevermindd

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy vialaluna laluna
nevermindd
7902 f66a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna
nevermindd
4715 5b60 500
Reposted fromtoganja toganja vialaluna laluna
nevermindd
6122 7276 500
Reposted fromsoftboi softboi vialaluna laluna
nevermindd

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky vialaluna laluna
nevermindd
7254 9d67 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx vialaluna laluna
nevermindd
2365 b135 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx vialaluna laluna
nevermindd
8566 9e09 500
My Sweetie sent this, and I concur!
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted vialaluna laluna
nevermindd
8713 381c
nevermindd
7012 ce87 500
Reposted fromcontigo contigo vialaluna laluna
nevermindd
2758 7490 500
Reposted fromdippi dippi vialaluna laluna
nevermindd
2333 f77a
Reposted fromdailylife dailylife vialaluna laluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl