Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2017

1260 5e22 500
Reposted fromsquishi squishi viaUnknownMind UnknownMind
nevermindd
0227 53e2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaUnknownMind UnknownMind
6327 9a19 500
Reposted fromdivi divi viaUnknownMind UnknownMind
nevermindd

Kierunek jest znacznie ważniejszy od prędkości. Wielu ludzi pędzi donikąd.

— Steve Maraboli
Reposted frominpassing inpassing viaUnknownMind UnknownMind
nevermindd
Co jakiś czas, absolutnie mimowolnie, ktoś uczy nas czegoś o nas samych.
— Ian McEwan
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaUnknownMind UnknownMind

September 19 2017

1260 5e22 500
Reposted fromsquishi squishi viaUnknownMind UnknownMind
nevermindd
0227 53e2
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaUnknownMind UnknownMind

September 12 2017

3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore viadifferent different

August 28 2017

2122 1889
Reposted fromerial erial viaaisajo aisajo

August 16 2017

nevermindd
Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zmieni, czy to zrobił to tylko raz, czy po pijaku, inne cuda wianki. Tu chodzi po prostu o fakt, że ktoś zdeptał Was i to w co wierzyliście. Nieważne, że wczoraj było miło, nieważne, że tyle było wspólnych planów, nieważne że półka z Ikei stoi nierozpakowana i czeka na skręcenie, że bilety do kina kupione na poniedziałek. Jedyne co trzeba zrobić w tej sprawie to poszukać resztek szacunku do samego siebie, wstać, pokazać środkowy palec i powiedzieć NIE.
— via wizaż forum

June 20 2017

nevermindd
Ludzie, których kochałem w swoim życiu, nigdy nie byli łatwi do kochania. Nie przywykłem do normalności. Za to przywykłem do katastrof.
— Augusten Burroughs
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaso-so so-so

June 19 2017

nevermindd
4037 bd30
Reposted fromsoSad soSad viaemtezmazupe emtezmazupe

June 15 2017

nevermindd
Najtrudniejszą rzeczą jakiej musiałem się nauczyć było świadome podejmowanie decyzji, które łamały serce w pół, a później branie stuprocentowej odpowiedzialności za ich konsekwencje. 
Reposted fromszerszer szerszer viastopme stopme
nevermindd
nabrałam się na Ciebie wystarczającą ilość razy.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viastopme stopme

June 11 2017

nevermindd
Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viasweetnothingg sweetnothingg

June 01 2017

nevermindd
I już wiem, że trzeba nauczyć się odchodzić. Od ludzi. Od tego, co nasz niszczy, co nam nie służy. Od miejsc przykrych i niezrównoważonych. Ale należy także dawać szanse w innych miejscach. Otwierać siebie z klucza. Przed kolejnymi sercami. Czasem po to, żeby dostać po mordzie. A czasem po to, by zaznać raju na ziemi.
— Kaja Kowalewska

May 30 2017

nevermindd
Twoja wartość nie zmniejsza się dlatego, że ktoś nie potrafi jej w Tobie dostrzec.

May 29 2017

0297 0f76

serious:

who were you?

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl