Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2018

nevermindd
5484 83c0 500
Reposted frompanikea panikea vialaluna laluna

June 03 2018

nevermindd
3572 1157 500
Reposted fromunterland unterland vialaluna laluna
nevermindd
nevermindd
1227 5ec9 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vialaluna laluna
nevermindd
2568 bf6f 500
Reposted frompiehus piehus vialaluna laluna

April 08 2018

nevermindd
Mój ojciec radził, żeby nigdy nie roztrząsać powodów decyzji, kiedy już klamka zapadnie. 
— Andrew Motion - "Silver. Powrót na Wyspę Skarbów"
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vialaluna laluna

April 02 2018

nevermindd
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna
Reposted fromxalchemic xalchemic vialaluna laluna
3867 8fe0
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vialaluna laluna

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

Reposted fromshitsuri shitsuri vialaluna laluna
nevermindd
0020 1a67
Reposted fromstarryeyed starryeyed vialaluna laluna
nevermindd
0806 9352
Reposted fromAmericanlover Americanlover vialaluna laluna
nevermindd
5484 83c0 500
Reposted frompanikea panikea vialaluna laluna
nevermindd
Ten sam błąd popełniony drugi raz już nie jest błędem - to wybór.
Reposted fromszukajacsiebie szukajacsiebie vialaluna laluna
nevermindd
8638 bd41
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaluna laluna
nevermindd
5095 0ea2
Reposted frommrcake47 mrcake47 vialaluna laluna

March 21 2018

nevermindd
Zanim kobieta zaangażuje się w związek z mężczyzną, powinna móc odpowiedzieć twierdząco na trzy pytania.[...] Czy zawsze odnosi się do Ciebie z szacunkiem? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi: jeśli za dwadzieścia lat będzie dokładnie tą samą osobą, czy w dalszym ciągu chciałabyś za niego wyjść? I wreszcie: czy sprawia, że chcesz być lepsza? Jeśli spotkasz kogoś, przy kim na wszystkie trzy pytania będziesz mogła odpowiedzieć twierdząco, to znaczy, że znalazłaś odpowiedniego mężczyznę.
— Colleen Hoover – Pułapka uczuć
nevermindd
Niezależnie od sytuacji zachowuj zimną krew.
— H. Jackson Brown, Jr.
nevermindd
Nigdy nie odmawiaj zaproszenia. Nigdy nie opieraj się nieznanemu. Po prostu otwórz się na świat i napawaj przeżyciami. A jeśli się sparzysz? Cóż, trudno... Pewnie nie na darmo.
— Martyna Wojciechowska
nevermindd
Pewnego dnia zobaczysz ją trzymającą za rękę kogoś innego, kto wykorzystał twoją szansę. Ona nawet cię nie zauważy, ponieważ będzie zbyt zajęta śmianiem się z jego głupiego żartu, a widzenie tego pięknego uśmiechu na jej twarzy i uświadomienie, że nie jesteś jego powodem, spali twoje serce. I wtedy do ciebie dotrze: to była ona. To zawsze była ona.
— znalezione.
nevermindd
Pamiętaj, że czasami nasze wyobrażenie drugiej osoby niewiele ma wspólnego z tym, kim ona naprawdę jest.
— I.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl